Olkijoen rauhanpirtti

Nykyisen Rauhanpirtin paikalla oli 1800-luvun alussa Lassila-niminen majatalo. Kun mainittu talo 1900-luvun alkupuolella purettiin, kamarit, joissa allekirjoittaminen oli tapahtunut, jätettiin historialliseksi muistoksi tapahtuneesta. Rauhanpirtti vihittiin käyttöönsä vuonna 1937. Olkijoen Rauhanpirtissä allekirjoitettiin Ruotsi-Suomen ja Venäjän välinen aselepo 19. marraskuuta 1808 tilanteen alkaessa näyttää Suomen kannalta toivottomalta. Pääarmeija perääntyi ja sopimuksen vahvistivat allekirjoituksillaan kenraalimajuri, vapaaherra Adlercreutz ja kenraaliluutnantti, kreivi Kamenski. Kummankaan maan hallitsija ei tiennyt sopimuksesta. Adlercreutzille ja Kamenskille oli annettu täydet valtuudet sopimuksen tekoon.

Kunikaallisen Ruotsin Suomessa olevan pohjoisen armeijan ja Keisarillisen Venäjän armeijan välinen sopimus

  • 1.Ruotsin armeija asettuu niin, että kumpikin Kemijoen ranta jäi Venäjän armeijan haltuun.
  • 2.Oulun kaupungista Ruotsin armeija poistui kymmenen päivän kuluessa ja maan muusta osasta erityisen marssisuunnitelman mukaisesti.
  • 3.Kaikki (sairaita, makasiineja), mitä Ruotsin armeija jättää jälkeensä erinäisistä syistä johtuen katsotaan sotasaaliiksi.
  • 4.Ruotsin armeija sitoutuu olemaan hävittämättä, jakamatta asukkaille ja myymättä makasiineja, joista se saattaisi olla pakotettu luopumaan.
  • 5.Ruotsin armeija ei ota mukaansa Oulusta eikä muualta maakuntaan kuuluvia siviilivirkamiehiä, tavaraa tai esineitä.
  • 6.Ruotsin armeija palauttaa paikkakunnalta mukaan otetut nimismiehet, papit ja muut virkamiehet sekä asukkaat omaisuutensa kanssa edellyttäen, että tämä tapahtuu heidän omasta tahdostaan.
  • 7.Tämän sopimuksen tulee molempain armeijain asianomaisten ylipäällikköjen ratifioida ja vaihdon tulee tapahtua viimeistään huomispäivän iltaan mennessä.
Olkijoki, hyväksytty marraskuun 8/20 pv:nä 1808

Vapaaherra Adlercreutz Kreivi Kamenski Kenraalimajuri kenraaliluutnantti
Kreivi Buxhoewden, Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armeijan ylipäällikkö. "
...
Rauhanpirtti ennen kunnostusta, osa Lassilan kartanoa.
...
Rauhanpirtti 1900-luvun alkupuoisessa asussaan.